Askeri Hast. Baştabipliği Binası Elektrik Sisteminin 6,3 kV’dan 36,5 kV’ya Dönüştürülmesi