Fen İşleri Dairesi Baş. Makine İkmal, Enerji ve Köy Hiz. Müd. İdari Binaları Yapımı-Elektrik İşleri